www.basjkirhast.se - en sida om basjkirhästen


Fakta om rasen, egen uppfödning och försäljning av basjkirhästar

Hem

Varför?

Historik

I Basjkirien

Användning

Egenskaper

I Sverige

 

Varför väljer jag basjkirhästen?

 

En mycket allsidig och användbar häst

Många som bekantar sig med basjkirhästen fastnar för den för alltid. Det finns många positiva egenskaper hos rasen - egenskaper som kan uppskattas av de flesta hästmänniskor. Framförallt är rasen mycket allsidig och fysiskt lämpad att användas till många olika ändamål. Den passar helt enkelt för alla tänkbara discipliner och fungerar därför precis lika bra som familjehäst för lugna skogspromenader, som den gör som en högpresterande sporthäst till de flesta förekommande grenar inom hästsporten.

Basjkirhästen kan variera något i storlek och kroppsbyggnad från individ till individ vilket kan vara fördelaktigt för den som är ute efter en speciell typ av häst. Den kan dock bära en förvånansvärt stor vikt i alla storlekar och anses därför över lag vara en viktbärande hästras.

Många av de svenskfödda basjkirhästarna blir något större än de som fötts i Ryssland. Detta kan bero dels på uppväxten i vårt land, med god tillgång på bra foder året runt, men kanske även dels på att vi svenska basjkirryttare vill ha lite mer höjd och storlek på våra hästar. Basjkirhästen ligger i mankhöjd vanligtvis mellan 140 och 150 cm. Det finns alltså flertalet hästar av rasen som överskrider ponnymåttet.

Det lugna temperamentet

Ett karaktärsdrag hos rasen som är allmänt känt och som ofta gör den första kontakten med en basjkirhäst så positiv, är dess fantastiska temperament. Under rasens utveckling har den avlats för att ha ett lugnt och behagligt temperament, tillsammans med en stor uthållighet och en vilja att arbeta hårt. Det som har varit kärnan i basjkirhästens utformning från allra första början är alltså en häst som är lugn och trygg och som kan stå människan till tjänst i alla lägen. Basjkirhästen har av denna anledning mycket lätt att knyta an till sin ägare och blir ofta en ärlig och lojal vän. Den är i sann rysk anda en god kamrat!

Det lugna och sansade sättet tillsammans med rasens egenskap att vara social, gör också att basjkirhästen passar även den som inte har så stor vana vid hästar. Man bör dock vara medveten om att den är både klipsk och viljestark och att det därför kan krävas viss kunskap, eller åtminstone ett gott tålamod i umgänget med denna häst.

Stark och snabb

Samtidigt som basjkirhästen har ett lugnt temperament och sällan hetsar upp sig, är den stark och snabb. Den är smidig, kvick och uthållig både till fysiken och mentaliteten, vilket gör att den passar som högpresterande sporthäst i de flesta kategorier. Basjkirhästar är ofta mycket goda hopphästar.

En tam vildhäst

En annan sympatisk egenskap är att rasen, trots att den formats till en lugn och sällskaplig arbetskamrat, fortfarande har många drag av vildhästen kvar - både till utseendet och till sättet.

Basjkirhästen har nästan inte blandats med några andra raser alls och är därmed inte förädlad. Många naturliga instinkter finns därför kvar, vilket gör att rasen fortfarande känns som väldigt mycket häst. Den är som en tam vildhäst, med alla de instinkter och karaktärsdrag som hör till hela hästdjurets väsen.

Vildhästdragen hos basjkirhästen utmärker sig särskilt genom dess mycket starka flockinstinkt.

En "allergivänlig" häst

Ett av de starkaste skälen till varför en del väljer att skaffa basjkirhäst, är att den har visat sig vara "allergivänlig". Många människor, som vanligtvis inte klarar av att vara i närheten av en häst på grund av allergi, kan umgås med basjkirhästar utan besvär. Detta innebär en stor möjlighet för en ny kategori av hästintresserade att kunna ha och sköta om en egen häst.

Svenska Basjkirhästföreningen

Besök Svenska Basjkirhästföreningens hemsida och stöd dess arbete genom att bli medlem. Föreningen verkar för en seriös och renrasig avel av basjkirhästar i Sverige och för att sprida kunskap om rasen. Svenska Basjkirhästföreningens hemsida >>

www.basjkirhast.se - en sida om basjkirhästen © Lisa Sterneland 2010